-

ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

Το ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ μήνυμα που κηρύχθηκε από τον Ιησού ήταν η εντολή Του να βαπτισθούν όλοι όσοι πιστεύουν σ’ Αυτόν: «Αφού, λοιπόν, πορευτείτε, κάντε μαθητές όλα τα έθνη, βαπτίζοντάς τους στο όνομα του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος» (Ματθ. 28:19). Επίσης : «Και τους είπε: Πηγαίνετε σε όλο τον κόσμο, και κηρύξτε το ευαγγέλιο σε όλη την κτίση. Όποιος πιστέψει και βαπτιστεί, θα σωθεί· όποιος, όμως, απιστήσει, θα κατακριθεί.» (Μάρκος 16:15-16).

Το ΠΡΩΤΟ μήνυμα που κηρύχθηκε από τους Αποστόλους, μετά την Πεντηκοστή, κατέληξε στην εντολή να βαπτισθούν : «Και ο Πέτρος είπε σ' αυτούς: Να μετανοήσετε, και κάθε ένας από σας να βαπτιστεί στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε άφεση αμαρτιών· και θα λάβετε τη δωρεά τού Αγίου Πνεύματος·» Πράξεις 2:38.

Ποιοι πρέπει να βαπτίζονται;

Μέσα στην καινή Διαθήκη και ειδικότερα στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, όπου περιγράφεται η οργάνωση και η λειτουργία της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας, είναι βασική η διδασκαλία ότι ο άνθρωπος ΠΡΩΤΑ πρέπει να πιστέψει και ΜΕΤΑ να βαπτιστεί στο όνομα αυτού που τον έσωσε, γι’ αυτό βαπτίζονταν μόνο όσοι πίστευαν όπως βλέπουμε παρακάτω :

Μάρκος 16:16 «Όποιος πιστέψει και βαπτιστεί, θα σωθεί· όποιος, όμως, απιστήσει, θα κατακριθεί.»

Πράξεις 2:41 «Εκείνοι, λοιπόν, αφού με χαρά δέχθηκαν τον λόγο του, βαπτίστηκαν· και προστέθηκαν εκείνη την ημέρα περίπου 3.000 ψυχές.»

Πράξεις 8:12,13 «12. Όταν, όμως, πίστεψαν στον Φίλιππο, που ευαγγελιζόταν τα αναφερόμενα στη βασιλεία τού Θεού, και το όνομα του Ιησού Χριστού, βαπτίζονταν και άνδρες και γυναίκες. 13. Και ο ίδιος ο Σίμωνας, μάλιστα, πίστεψε, και αφού βαπτίστηκε έμενε πάντοτε μαζί με τον Φίλιππο, και θωρώντας σημεία και μεγάλα θαύματα που γίνονταν έμενε κατάπληκτος.»

Πράξεις 8 36,37 «36. Και καθώς εξακολουθούσαν τον δρόμο, ήρθαν σε κάποιον τόπο με νερό· και ο ευνούχος λέει: Δες, νερό· τι με εμποδίζει να βαπτιστώ; 37. Και ο Φίλιππος είπε: Αν πιστεύεις με όλη σου την καρδιά, μπορείς. Και αποκρινόμενος είπε: Πιστεύω ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός τού Θεού.»

Επίσης : Πράξεις 9:17-19, 22:16, 10:44-48, 16:14-15, 16:30-33, 18:8, 19:2-6

Σε ποιο όνομα πρέπει να βαπτίζονται οι πιστοί;

Ο Λόγος του Θεού, στην Καινή Διαθήκη, μας παραγγέλλει να βαπτιζόμαστε στο όνομα του ΙΗΣΟΥ, γιατί αυτό βλέπουμε ως εκτέλεση της εντολής του Ιησού σε όλες ανεξαιρέτως τις περιπτώσεις από την πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Στις παρακάτω περιπτώσεις βλέπουμε πολύ καθαρά το βάπτισμα στο νερό να γίνεται μόνο στο όνομα του Ιησού :

Πράξεις 2:38 «...και κάθε ένας από σας να βαπτιστεί στο όνομα του Ιησού Χριστού»

Πράξεις 8:16 «...αλλά ήσαν μονάχα βαπτισμένοι στο όνομα του Κυρίου Ιησού.»

Πράξεις 10:48 «Και τους πρόσταξε να βαπτιστούν στο όνομα του Κυρίου...»

Πράξεις 19:5 «Και όταν το άκουσαν, βαπτίστηκαν στο όνομα του Κυρίου Ιησού.»

Ρωμαίους 6:3 «Ή αγνοείτε ότι, όσοι βαπτιστήκαμε στον Ιησού Χριστό, βαπτιστήκαμε στον θάνατό του;»

Γαλάτες 3:27 «Δεδομένου ότι, όσοι βαπτιστήκατε στον Χριστό, ντυθήκατε τον Χριστό.»

Α’ κορινθίους 1:13 « Κομματιάστηκε ο Χριστός; Μήπως ο Παύλος σταυρώθηκε για σας; Ή, στο όνομα του Παύλου βαπτιστήκατε;»

Το βάπτισμα και ο συμβολισμός του.

Όπως ο Ιησούς Χριστός Σταυρώθηκε, Πέθανε, Θάφτηκε και Αναστήθηκε, έτσι και ο πιστός με το βάπτισμα στο νερό περνάει μέσα απ΄ όλα αυτά τα στάδια, τα οποία αναφέρονται με λεπτομέρειες στις επιστολές του Παύλου και ειδικότερα στην Ρωμαίους 6:1-11 (βλέπε επίσης Φιλιππησίους 3:10-11, Γαλάτες 2:20, 3:26-27, Εφεσίους 2:6, 4:22-24, Κολοσσαείς 2:12).

Τι συμβολίζει το βάπτισμα του πιστού στο νερό, φαίνεται στα παρακάτω εδάφια, όπου παρουσιάζονται 7 στάδια της πνευματικής του πορείας:

1.Συνεσταυρώθηκε με τον Ιησού Χριστό : Ρωμαίους 6:6, Γαλάτες 2:20

2.Απέθανε με τον Ιησού Χριστό : Ρωμαίους 6:3,7-8

3.Συνετάφηκε με τον Ιησού Χριστό : Ρωμαίους 6:4, Κολοσσαείς 2:12

4.Σύμφυτοι με τον Ιησού Χριστό : Ρωμαίους 6:5, Φιλιππησίους 3:10-11

5.Συνανέστη με τον Ιησού Χριστό : Ρωμαίους 6:5, Κολοσσαείς 2:12, Εφεσίους 2:6

6.Ενδύεται τον Ιησού Χριστό : Γαλάτες 3:26-27, Ρωμαίους 13:14, Εφεσίους 4:22-24

7.Συζεί με τον Ιησού Χριστό : Ρωμαίους 6:8, Εφεσίους 2:6, Κολοσσαείς 3:1-2

Με το βάπτισμα στο νερό ο κάθε πιστός ακολουθεί, κατά τρόπο συμβολικό, τον Ιησού στον Θάνατό Του, στην Ταφή Του και στην Ανάστασή Του. Το βάπτισμα είναι τύπος του πραγματικού θανάτου του Ιησού, τον οποίο γεύθηκε Αυτός για να μας αντικαταστήσει στο θάνατο, για να εξιλεώσει την Θεία Δικαιοσύνη και για να μας αγιάσει.

Στο βάπτισμα ο θάνατος του πιστού  είναι συμβολικός, αλλά για τον Θεό λογίζεται ως πραγματικός. Επειδή γινόμαστε νεκροί κατά την αμαρτία, απαρνιόμαστε τον παλιό (αμαρτωλό) άνθρωπο και ντυνόμαστε τον νέο (πνευματικό) άνθρωπο.

Αφήστε ένα σχόλιοΕπισκευτείτε μας!

Αισθανθείτε άνετα να το κάνετε. Θα είναι μεγάλη μας χαρά.

Ηλιουπόλεως 12-14
Νέα Ιωνία, 142 31

πως θα έρθετε

Προβολή μεγαλύτερου χάρτη